ART HISTORY AND THEORY 2011/14

Art History and Theory 2011/14

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Magazine of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art) , Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas zinātnes katedra / Art History Department of the Latvian Academy of Art), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Lietuvas Kultūras pētniecības institūts, Viļņa / Institute of Philosophy, Culture and Art, Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanovska, Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas institūts, Varšava / Art Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Ilze Loze. Antropomorfās raga skulptūras Aboras I vēlā neolīta apmetnē Lubāna mitrājā / Anthropomorphic Antler Sculptures in Abora I Neolithic Settlement, Lake Lubāns Wetland 5
 • Inese Kundziņa. Kurzemes pūralāžu uzbūve, apkalumi un otējumi / Kurzeme Dowry-Chests: Construction, Metalwork and Painting 10
 • Laila Bremša. Raiņa kapa piemineklis: Viena mākslas darba vēsture un Kārļa Zemdegas “zvaigžņu laiks” / The Rainis Memorial: The History of an Artwork and Kārlis Zemdega’s Stardom 20
 • Daina Auziņa. Cits un tas pats Vladimirs Glušenkovs Borisa dēls / The other and the same Vladimir Glushenkov, Son of Boris 30
 • Zanda Jankovska. Performanču grupu koncepcijas un hronika Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā. 1991–2009 / Concepts and Records of

Performance Groups at the Pedvāle Open Air Art Museum (1991–2009) 37

ZINĀTNES DZĪVE / ACADEMIC LIFE

 • Jānis Zilgalvis. Eiropas kultūras mantojuma dienas “Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums” Latvijā / European Heritage Days “Cultural Heritage – Contemporary Challenge” in Latvia 51
 • Stella Pelše. Austrumu un Rietumu tikšanās semināru ciklā / East Meets West in a Series of Seminars: Thinking Art History in East-Central Europe. Tallinn, 14–15 May 2010 56
 • Stella Pelše. Starptautiska starpdisciplināra konference Rīgā / An International Interdisciplinary Conference in Riga: The 6th European Meeting of the Society for Literature, Science and the Arts. Riga, 15–19 June 2010 57
 • Stella Pelše. Mākslas vēstures vēsture atkal fokusā / The History of Art History in Focus Again: The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Torun, 14–16 September 2010 59

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Daina Lāce. Disertācija par Igaunijas luterāņu baznīcām 19. gadsimtā / A Dissertation about 19th Century Lutheran Churches in Estonia: Tiina-Mall Kreem. Viisipäraselt ehitatud: Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855–1881). Doktoritöö 61
 • Kristiāna Ābele. Sūtījums no Minhenes ar piebildēm Peņģerotam / Post from Munich with Remarks to Peņģerots: Alfrēds Plīte-Pleita / Sastādītāja Anita Vanaga 62
 • Stella Pelše. Vēl viena latviešu modernista portrets / A Portrait of one more Latvian Modernist: Dace Lamberga. Valdemārs Tone 64
 • Ruta Čaupova. Sapratnes un saikņu veidotājs / The Builder of Understanding and Links: Nikolajs Bulmanis. No vienas puses tā…: Refleksijas par mākslu trimdā, Latvijā un pasaulē / Sastādītāja Gundega Cēbere 66

ZINĀTNES DZĪVE / ACADEMIC LIFE

 • Mari-Liis Paaver. Art History in Estonia. Estonian Academy of Arts. 2006–2009 68
 • Dalia Klajumienė. Art History in Lithuania 2009 71

LMA Mākslas vēstures institūts, Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra. 2010. gada maijs–decembris / Latvian Academy of Art: Institute of Art History, Department of Art History, Doctoral Studies Programme

(apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 74

Latvijas Mākslas akadēmijas disertācijas / Dissertations of the Latvian Academy of Art. 2010 76

Go back