MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2013/16

Mākslas vēsture un teorija 2013/16

Art History and Theory 2013/16

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas institūts, Varšava / Art Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

Mihalam Janam Borham – 260 / Michał Jan Borch – 260

 • Aija Taimiņa. Borchiana versus Siciliana: Grāfa Borha Sicīlijas ceļojums un tā reminiscences literatūrā un mākslā / Borchiana versus Siciliana: Count Borch’s Sicilian Journey and its Reminiscences in Literature and Art 5
 • Jolanta Polanowska. Michał Jan Borch and his Residence in Varakļāni: Genesis and Ideological Programme / Mihals Jans Borhs un viņa Varakļānu rezidence: Ģenēze un ideoloģiskā programma 18
 • Jānis Zilgalvis. Varakļāni – muiža un tās saimnieki gadsimtu gaitā / Varakļāni – Manor and its Owners over the Centuries 33

RAKSTI / ARTICLES

 • Inga Karlštrēma. Rīgas pilsētas ūdenstorņu arhitektūra 19. un 20. gs. mijā Eiropas arhitektūras kontekstā / Riga’s Turn of the 20th Century Water Tower Architecture in the European Context 37
 • Carmen Stonge. Erasing Identity: Harriet von Rathlef-Keilmann / Izdzēstā identitāte: Harieta fon Ratlefa-Keilmane 49
 • Imants Lancmanis. Muzejs muzejā: [Dekoratīvās mākslas ekspozīcija Rundāles pils muzejā] / Museum in a Museum: [Permanent Exhibition of Decorative Art in the Rundāle Palace Museum] 58

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Silvija Grosa. Nozīmīgs pētījums Latvijas 19. gadsimta arhitektūras vēsturē / An Important Study in the History of 19th Century Architecture in Latvia: Daina Lāce. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902) 66
 • Stella Pelše. Jaunpienācējs Latvijas mākslas vēsturē / A Newcomer in the History of Latvian Art: Ieva Kulakova. Kustība. Visvaldis Ziediņš 67
 • Dina Suhanova. Meistara portrets padomju Latvijas arhitektūras vēsturē / Portrait of a Master in the History of Soviet Latvian Architecture: Jānis Lejnieks. Patiesa forma. Tīrs stils: Modris Ģelzis. Arhitekts 69
 • Liene Zemīte. “Nav viegli portretēt dzīvi kanonizētu klasiķi” / “It’s not an easy job to portray a canonised living classic”: Jānis Lejnieks. Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs 71
 • Elita Grosmane. Muižas – vēsturiski mainīgais fenomens Igaunijā un Latvijā / Manors – the Historically Changing Phenomenon in Estonia and Latvia: Glanz und Elend. Mythos und Wirklichkeit der Herrenhäuser im Baltikum / Hg. von Ilse von zur Mühlen 72

ZINĀTNES DZĪVE / ACADEMIC LIFE

 • Elita Grosmane. Kurzemes hercogistes 450 gadi un Bauskas pils atdzimšana / 450 Years of the Duchy of Courland and the Renaissance of the Bauska Castle 74
 • Hronika / Chronicles (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele)
 • LMA Mākslas vēstures institūts 2012. gadā / The Institute of Art History of the Latvian Academy of Art in 2012 75
 • LMA Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra. 2012. gada maijs – decembris / Latvia nAcademy of Art: Department of Art History and Doctoral Studies Programme. May – December 2012 78

Go back