MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2015/18

Mākslas vēsture un teorija 2015/18

Art History and Theory 2015/18

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Anna Ancāne. Baroka laikmeta dzīvojamais nams Rīgā, Miesnieku ielā 8: Būvvēsture un mākslas vērtības / Baroque Dwelling House 8 Miesnieku Street in Riga: Construction History and Artistic Values 6
 • Kadi Polli. The Role of Pictures in the Late Baltic Enlightenment / Attēlu loma Baltijā vēlīnajā apgaismības laikmetā 18
 • Inga Karlštrēma. Rīgas pilsētas gāzes fabriku arhitektūra 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā / Architecture of Gasworks in Riga in the Second Half of the 19th century and Early 20th Century 34
 • Ieva Kalnača. Neoislāma stila iezīmes Latvijas 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta pirmās trešdaļas arhitektūrā un interjeros / Elements of Neo-Islamic Style in Latvian Architecture and Interiors during the Second Half of the 19th and the first Third of the 20th Century 48
 • Elvija Pohomova. Jāņa Jaunsudrabiņa ilustrācijas “Baltajai grāmatai” – viens no pirmajiem primitīvisma piemēriem Latvijā / Jānis Jaunsudrabiņš’ Illustrations for his “White Book” – one of the Earliest Examples of Primitivism in Latvia 66
 • Sniedze Kāle. Latviešu mākslinieku gaitas karadienestā. 1914–1922 / Latvian Artists in Military Service. 1914–1922 84
 • Līva Raita. Mākslas jomas ekspertu un ikdienas mākslas pieredze un komunikācija / Art Experience and Communication of Experts and Non-Experts 103

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Daiga Upeniece. “Tutanhamona dzintars. Senā Ēģipte” Mākslas muzejā “Rīgas Birža” / “The Amber of Tutankhamun. Ancient Egypt” in the Art Museum Riga Bourse 113

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Ina Līne. Bauskas pils krāšņu rekonstrukcija un restaurācija / Reconstruction and Restoration of Fireplaces in the Castle of Bauska 122
 • Agnese Bergholde. DigiPortA – portretu digitalizācija zinātnisko institūtu arhīvos / DigiPortA – Digitalisation of Portraits in the Archives of Research Institutes 128
 • Inese Brants. Fotokeramikas attīstība Latvijā / Development of Photo Ceramics in Latvia 131
 • Hronika / Chronicles (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 133
 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art
 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art

Go back