MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2016/19

Mākslas vēsture un teorija 2016/19

Art History and Theory 2016/19

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Edīte Parute. 18. gadsimta rīdzinieku modes tērpi Johana Kristofa Broces zīmējumos / 18th Century Riga Fashion in Johann Christoph Brotze’s Drawings 6
 • Inga Karlštrēma. Rīgas pilsētas elektrības iestādes ēku būvvēsture un arhitektūra 20. gadsimta sākumā / Construction History and Architecture of Riga’s Power Utilities in the Early 20th Century 22
 • Anna Libere. Ziemeļu nacionālais romantisms mūra īres namu arhitektūrā Rīgā. Arhitekts Aleksandrs Vanags / Nordic National Romanticism in the Architecture of Masonry Apartment Houses in Riga. Architect Aleksandrs Vanags  32
 • Baiba Vanaga. 20. gadsimta sākuma modernā Rīgas grafiķe Alise Dmitrijeva / Early 20th Century Riga’s Modern Graphic Artist Alice Dmitrijew 48
 • Jānis Kalnačs. Teodora Ūdera portreti Marburgā / Portraits by Teodors Ūders in Marburg 63

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Elita Grosmane. “Akvarelis Latvijā. 19.–21. gadsimts” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls” / “Watercolour in Latvia. 19th–21st Centuries” in the Latvian National Museum of Art Exhibition Hall “Arsenāls” 72

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Stella Pelše. A Fresh Perspective on Primitivism / Svaigs skatījums uz primitīvismu: Jeremy Howard, Irēna Bužinska and Z. S. Strother. Vladimir Markov and Russian Primitivism: A Charter for the Avant-Garde. Farnham etc.: Ashgate, 2015 74
 • Karīna Horsta. Nopietns pieteikums novada mākslas un kultūras vēstures pētniecībā / Serious Initiative in the Research of Regional Art and Cultural History: Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti. 1. laid. Sast. Evija Smiltniece. Ogre: Ogres Vēstures un mākslas muzejs, 2015 77
 • Laura Plūmiņa. Liepājas jūgendstils monogrāfijā / Art Nouveau of Liepāja in a Monograph: Jānis Krastiņš. Liepāja. Jūgendstila arhitektūra = Art Nouveau Architecture. Liepāja: Liepājas pilsētas dome, 2015 79

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Stella Pelše. Mākslu sintēze Austrumeiropā: Konference “Kopīg(ot)ās prakses: Mākslas veidu saplūšana sociālistiskās Austrumeiropas kultūrā” KUMU mākslas muzejā Tallinā / Synthesis of Arts in Eastern Europe: The conference “Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe” at the KUMU Art Museum in Tallinn 81
 • Hronika / Chronicles (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 84
 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art
 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art

Go back