MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2017/20

Mākslas vēsture un teorija 2017/20

Art History and Theory 2017/20

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Elita Grosmane. Viduslaiku miniatūra “Krustā sistais ar Mariju un Jāni” no “Missale Rigense” / Medieval Miniature “Crucifixion with Mary and St. John” from “Missale Rigense” 6
 • Anda Bērziņa. Pirmie Latvijas senatnes un mitoloģijas attēlojumi mākslinieku darbos un to saikne ar arheoloģisko materiālu / The Earliest Depictions of Latvian Ancient Past and Mythology in Works of Art and the Connection with Archaeological Material 16
 • Jeremy Howard. The World of Erich von Campenhausen: A Creative Spirit to Mark the Opening of a New Artistic Era in Riga… and Beyond (Art Historical Lacunae: A Case Study). Part I / Ēriha fon Kampenhauzena pasaule: Radošs gars kā jauna laikmeta iezīme Rīgā… Un citviet (Mākslas vēstures baltie plankumi: Gadījuma izpēte). 1. daļa 36
 • Imants Ļaviņš. Austrumu motīvi Jūlija Straumes daiļradē / Oriental Motifs in the Art of Jūlijs Straume 56
 • Karīna Horsta. Veselības pils. Tērvetes sanatorijas būvvēsture, arhitektūra un dizains / The Palace of Health. Construction History, Architecture and Design of Tērvete Sanatorium 70

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Aija Brasliņa. Izstāde “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika” / Exhibition “Janis Rozentāls (1866–1916). Art and Technique” 82
 • Inese Baranovska. Romans Suta. Latvijas modernās gaumes apliecinājums, prasme un sajūta / Romans Suta. Testimony, Skill and Sense of Latvian Modern Taste 86

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Agnese Bergholde. Starptautisks pētniecības projekts par viduslaiku Livonijas arhitektūru Johana Gūtenberga universitātes Mākslas vēstures un mūzikas zinātnes institūtā Maincā / International Research Project on Livonian Medieval Architecture at the Institute of Art History and Music Studies of Johannes Gutenberg University Mainz 92

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Anna Libere. Divsimt gadu arhitektūras mantojuma aizsardzībā / Two Hundred Years of Architectural Heritage Protection: Mārtiņš Mintaurs. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Rīga: Neputns, 2016 94
 • Ante Piņķe. 60. gadu dizains atkal uz trases / Design of the 1960s on the Track Again: Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta 60. gadu grafiskā valoda Latvijā = On the Track of Great Life: Graphic Language of the 1960s in Latvia / Koncepcijas autore Sandra Krastiņa. Rīga: Raktuve, 2016 96

HRONIKA / CHRONICLES

 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 98

Go back