ART HISTORY AND THEORY 2019/22

Art History and Theory 2019/22

Art History and Theory 2019/22

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmija, Tallina / Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Anna Ancāne. Ekes konventa epitāfija laikmeta dekoratīvās tēlniecības kontekstā / Ecke’s Convent Epitaph in the Context of the Period’s Decorative Sculpture 6
 • Karīna Horsta. Arhitekts un politika. Ernesta Štālberga dzīve un darbs / The Architect and Politics. The Life and Work of Ernests Štālbergs 23
 • Anna Pūtele. Ceļā uz monogrāfiju par Kārli Baltgaili / Towards a Monograph on Kārlis Baltgailis 40
 • Jānis Kalnačs. Jēkaba Strazdiņa un viņa mākslas kolekcijas liktenis padomju Latvijā / The Fortunes of Jēkabs Strazdiņš and His Art Collection in Soviet Latvia 59
 • Liene Jākobsone. Savādās vīzijas. Kritisko teoriju un prakšu evolūcija dizainā / Strange Visions. Evolution of Critical Theories and Practices in Design 76

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Elita Ansone. Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni / Imants Tillers. Journey to Nowhere 92

MUZEJS / MUSEUM

 • Ieva Pauloviča. Māksliniekiem Skulmēm veltītā memoriālā māja Mālpilī / Memorial House of the Skulme Family Artists in Mālpils 98

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Stella Pelše. Valsts (re)konstrukcija un māksla / State (Re)construction and Art 100

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Ilze Martinsone. Multidisciplinārs skatījums uz ārstniecības ēku arhitektūru / A Multi-Disciplinary View of Healthcare Architecture: Karīna Horsta. Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018 104
 • Stella Pelše. Robežjoslas personības ierāmēšana / Framework for a Personality on the Border: Daina Auziņa. Vladimirs Glušenkovs. Rīga: Neputns, 2018 105

HRONIKA / CHRONICLES

 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 108

Go back