ART HISTORY AND THEORY 2019/23

Mākslas vēsture un teorija 2019/23

Mākslas vēsture un teorija 2019/23

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmija, Tallina / Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Konrāds Otenheims (Konrad Ottenheym, Utrehtas Universitāte, Nīderlande / Utrecht University, the Netherlands), Jānis Zilgalvis (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga)

Numura izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds / The publication of this issue is supported by the State Culture Capital Foundation

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES  

 • Ieva Ose, Baiba Dumpe. No lauskām līdz krūzei. Dažas atziņas par Turaidas pils izrakumos atrasto 13. gs. un 14. gs. sākuma importa sarkanmāla keramiku / From Sherds to Jug. Some remarks on imported highly decorated redware from the 13th and early 14th centuries found in the course of archaeological excavations at Turaida Castle 6
 • Elita Grosmane. 12.–13. gadsimta bronzas bļodas ar gravējumiem / Engraved Bronze Bowls Of The 12th–13th Centuries 15
 • Irēna Bužinska. Hoa Hakananai’a pakājē. Stīvens Tompsons, Ketrina Rutledža un Voldemārs Matvejs / At the Foot of Hoa Hakananai’a. Stephen Thompson, Katherine Routledge and Voldemārs Matvejs 26
 • Dace Ļaviņa. Parīzes epizode latviešu porcelāna mākslas vēsturē / Parisian Episode in the History of Latvian Porcelain Art 43
 • Baiba Nurža. Valda Villeruša asamblāžu pasaule / Valdis Villerušs’ World of Assemblage 56

 IZSTĀDE / EXHIBITION 

 • Ginta Gerharde-Upeniece. Kā tapa izstāde. Portreta spoguļattēls / Making of an Exhibition. Mirror Image of the Portrait 66

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE  

 • Anna Ancāne. Māksla un migrācija agrajos jaunajos laikos. Problēmas un jaunākie pētījumi starptautiskā kontekstā / Art and Migration in the Early Modern Period. Problems and Latest Studies in the International Context 72

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Zanda Zībiņa. Skaists veltījums Beatrises Kārkliņas porcelānam / A Beautiful Dedication to Beatrise Kārkliņa’s Porcelain Works. Industriālais romantisms: Beatrises Kārkliņas porcelāns. Sastādītājas Iliana Veinberga un Marta Šuste. Rīga: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, 2017 75
 • Stella Pelše. Jauns mākslas virzienu apkopojums Rietumu kontekstā / A New Survey of Artistic Trends in the Western Context. Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā. Sastādītāja Elita Ansone. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019 77
 • Stella Pelše. Grāmata vēstule par neordināru trimdas personību / A Letter-Book on an Extraordinary Personality in Exile. Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunais kreisums un kultūras sakari aukstā kara laikā. Sastādītāja Ieva Astahovska. Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019 80 

HRONIKA / CHRONICLES

 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 83

Go back