Jaunumi

2019. gada 8. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika ikgadējs svinīgs pasākums "Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2018. gadā". Institūta zinātniskā asistente Karīna Horsta tajā saņēma pateicības rakstu par sasniegumu teorētiskajās humanitārajās zinātnēs, sakarā ar grāmatas "Sanatoriju arhitektūra Latvijā 1918-1940" (Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018) izdošanu. Tajā sniegts analītisks pārskats par Latvijas Republikā starpkaru periodā uzceltajām un iekārtotajām sanatorijām, būtiski paplašinot priekšstatu par veselības aprūpes iestāžu arhitektūru 20. gadsimta 20.-30. gados.