Jaunumi

2016. gada 25. novembrī institūta vadošā pētniece Elita Grosmanes starptautiskā zinātniskā konferencē Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945 gadam, ko rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka, nolasīja referātu: Viduslaiku miniatūra "Krustā sistais ar Mariju un Jāni" no Missale Rigense.

 

Foto: Kristiāna Ābele

2016. gada 28. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā notika Latvijas mākslas vēsture V 1915 – 1940 atvēršana.

  

  

No 2016. gada 27.oktobra līdz 29.oktobrim Anna Ancāne piedalījās Amsterdamas universitātes Kultūras mantojuma un identitātes centra (Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI), University of Amsterdam) organizētajā starptautiskajā konferencē “Creativity and the City 1600-2000: An E-Humanities Perspective”.

Starpdisciplinārās konferences mērķis bija apkopot pēdējā desmitgadē veiktos pētījumus mākslas, mākslas vēstures un digitālo līdzekļu pielietojamības jomā humanitārajās zinātnēs, kā arī aplūkot dažādu kultūras artefaktu izplatību, pārnesi un patēriņu un to mijiedarbību ar urbāno telpu agrajos Jaunajos laikos. Paralēli viens no konferences uzdevumiem bija aplūkot šādu jautājumu pētniecības iespējas ar digitālajām metodēm un to sniegtajām tehnoloģiskajām iespējām.

28.oktobrī sekcijā Cultural Transfer in the Dutch Golden Age / Kultūras pārnese holandiešu Zelta laikmetā notika Annas Ancānes referāta Ideals and Achievements: the Impact of Dutch Classicism on Architecture of Riga in late 17th century / Ideāli un sasniegumi: holandiešu klasicisma ietekmes Rīgas arhitektūrā 17. gs. beigās prezentācija.

Ņemot vērā šī perioda īpašo nozīmi Nīderlandes mākslas vesturē un tā pētījumu aktualitāti Nīderlandē, dalības konferencē mērķis bija popularizēt atbilstošā perioda Rīgas arhitektūras mantojumu plašākā auditorijā, paplašinot holandiešu klasicisma arhitektūras ietekmju loka ģeogrāfiju, kā arī veicināt starptautisko sadarbību tēmas tālākajā pētniecībā.

  

  

Foto: Anna Ancāne

2016. gada 16. maijā Rīgā, Mencendorfa namā notika Annas Ancānes disertācijas "Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē" atvēršana.

  

Iet atpakaļ