KARĪNA HORSTA (dzim. JĒKABSONE)

Karīna Horsta

Amats: zinātniskā asistente

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes maģistre (Mag. art.)

Tālr.: +371 67227852

E-pasts: karina.horsta@gmail.com

Dzimusi 1991. gada 4. janvārī Ogrē.

MVI darbiniece kopš 2016. gada.

Zinātniskās intereses: 20. gadsimta arhitektūra Latvijā.

Izglītība: Ogres ģimnāzija (1998–2010), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Arhitekta Edgara Šēnberga daiļrade”, 2014; maģistra darbs “Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940”, 2016).

Nozīmīgākās publikācijas (kopš 2014)

Grāmatas

Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018. – 256 lpp. ISBN 9789934872129. Kopsavilkums: EN.

Sastādītājas asistente: Valdis Celms. Arhīva piezīmes par kādu projektu un laikmetu / Sast. Ieva Astahovska. – Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2014. – 92 lpp. ISBN 9789934807890

Raksti (izlase)

Arhitekts un politika. Ernesta Štālberga dzīve un darbs // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 23.–39. lpp. Kopsavilkums: EN.

LU mācībspēka, arhitekta Ernesta Štālberga (1883–1958) projektētās sanatoriju ēkas // Latvijas Universitātes Raksti. – 2017. – 815. sēj.: Zinātņu vēsture un muzejniecība. – 106.–116. lpp. Kopsavilkums: EN.

Veselības pils: Tērvetes sanatorijas būvvēsture, arhitektūra un dizains // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2017. – Nr. 20. – 70.–81. lpp. Kopsavilkums: EN.

Gaismas nesējs [arhitekts Ernests Štālbergs] // Modernists. – 2015. – Nr. 7. – 23.–28. lpp.

Pilsētas mūros [Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis] // Modernists. – 2014./2015. – Nr. 6. – 12.–14. lpp.

Privātais teātris [Eduarda Smiļģa savrupmāja Pārdaugavā] // Modernists. – 2014. – Nr. 5. – 10.–15. lpp.

Aizmirstais modernisms [arhitekts Edgars Šēnbergs] // Latvijas Architektūra. – 2014. – Nr. 116. – 98.–103. lpp. (Pārpublicēts portālā A4D: http://www.a4d.lv/lv/raksti/edgars-senbergs-aizmirstais-modernisms/)

Arhīvu izpēte: Venēcijas Arhitektūras biennāles Latvijas paviljona kuratoru komandas koncepcijas “Kopā un atsevišķi: Daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā ainavā” (Together and Apart: An Inquiry into Apartment Buildings) izstrādei

Izstādes: “Edgars un Aina Šēnbergi. Modernisti” Latvijas Arhitektūras muzejā (2018)

Referāti zinātniskās konferencēs: Latvijā (Rīga), Lietuvā (Kauņa), Somijā (Helsinki), Vācijā (Berlīne)

Citas balvas un stipendijas: LZA prezidenta atzinības raksts par 2018. gada sasniegumu teorētiskajā zinātnē – monogrāfiju “Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940”, Borisa Vipera goda stipendija (2016; 2014), Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendija (2015), žurnāla „Latvijas Architektūra” gada balva nominācijā „Labākā vēstures apskatniece” par publikāciju „Aizmirstais modernisms” (2014).

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), angļu, krievu.

 

Informācija atjaunota: 2019/7.