KARĪNA HORSTA (dzim. JĒKABSONE)

Karīna Horsta

Amats: zinātniskā asistente

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes maģistre (Mag. art.)

Tālr.: mob. +371 67227852, mob. +371 26596545

E-pasts: karina.horsta@gmail.com

Dzimusi 1991. gada 4. janvārī Ogrē.

MVI darbiniece kopš 2016. gada.

Zinātniskās intereses: 20. gadsimta arhitektūra Latvijā.

Izglītība: Ogres ģimnāzija (1998–2010), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Arhitekta Edgara Šēnberga daiļrade”, 2014; maģistra darbs “Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940”, 2016).

Publikācijas (kopš 2012)

sastādītājas asistente, Valdis Celms. Arhīva piezīmes par kādu projektu un laikmetu / sast. Ieva Astahovska. – Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2014. – 92 lpp.

Raksti

Gaismas nesējs [arhitekts Ernests Štālbergs] // Modernists. – 2015. – Nr. 7. – 23.–28. lpp.

Pilsētas mūros [Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis] // Modernists. – 2014./2015. – Nr. 6. – 12.–14. lpp.

Privātais teātris [Eduarda Smiļģa savrupmāja Pārdaugavā] // Modernists. – 2014. – Nr. 5. – 10.–15. lpp.

Aizmirstais modernisms [arhitekts Edgars Šēnbergs] // Latvijas Architektūra. – 2014. – Nr. 116. – 98.–103. lpp. (Pārpublicēts portālā A4D: http://www.a4d.lv/lv/raksti/edgars-senbergs-aizmirstais-modernisms/)

Expect anything* [intervija ar Nīderlandes dizaineru grupu „La Bolleur”] // Arterritory.com, 2013. (http://arterritory.com/lv/teksti/intervijas/2648-expect_anything*/)

Kas nodarbina nākamos arhitektus? [recenzija par 2013. gada RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes arhitektūras diplomdarbu izstādi „6m2 kopīgs pamats”] // Arterritory.com, 2013. (http://www.arterritory.com/lv/dzivesstils/arhitektura/1999-kas_nodarbina_nakamos_arhitektus/1/?action=register)

Referāti zinātniskās konferencēs: Latvijā (Rīga)

Citas balvas un stipendijas: Borisa Vipera goda stipendija (2016; 2014), Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendija (2015), žurnāla „Latvijas Architektūra” gada balva nominācijā „Labākā vēstures apskatniece” par publikāciju „Aizmirstais modernisms” (2014).

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu, angļu.