Lekcijas

LMA Mākslas vēstures institūta darbinieki var piedāvāt lekcijas par savām pētījumu tēmām:
 • Elita Grosmane. Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija
 • Elita Grosmane. Rīgas Doma būvvēsture gadsimtu gaitā
 • Elita Grosmane. Kurzemes provinces muzejs Jelgavā
 • Elita Grosmane. Sv. Kristaps: leģenda, kults, atveidojums mākslā un “Lielais Kristaps” Rīgā
 • Stella Pelše. Mākslas teorija Latvijā 20. gs. sākumā
 • Stella Pelše. Modernisms un tradicionālisms latviešu mākslas teorijā starpkaru posmā
 • Stella Pelše. Padomju perioda mākslas kritikas teorētiskie pamati
 • Anna Ancāne. Rīgas fortifikācijas sistēma 17. gadsimtā
 • Anna Ancāne. Rīgas būvmeistars Ruperts Bindenšū un Sv. Pētera baznīca Rīgā
 • Anna Ancāne. Kādus namus būvēja 17. gs. Rīgā: topogrāfija un tipoloģija
 • Kristiāna Ābele. Gleznotājs Johans Valters (1869–1932) Jelgavā, Drēzdenē un Berlīnē
 • Kristiāna Ābele. Mākslinieks Jēkabs Belzēns (1870–1937) Pēterburgā, Berlīnē un Ņujorkā
 • Kristiāna Ābele. Rīgas vācu mākslinieki Bernhards Borherts (1863–1945) un Eva Margarēte Borherte-Šveinfurte (1878–1964)
 • Kristiāna Ābele. Pēteris Krastiņš (1882–1942) un simboliskais dabas redzējums Latvijas mākslā 20. gs. sākumā
 • Kristiāna Ābele. Jelgavas mākslas dzīve: 1894–1944
 • Daina Lāce. Rīgas pilsētas galvenais arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902)
 • Daina Lāce. Rīgas pilsētas plānojums 19. gs. vidū Eiropas pilsētbūvniecisko ideju kontekstā
 • Daina Lāce. 19. gs. sabiedriskās ēkas Rīgā
 • Daina Lāce. 19. gs. neogotiskie altāri Latvijas luterāņu baznīcās
 • Daina Lāce. Georgs Francis Bernharts (1831–1908) un neogotiskās baznīcu iekārtas
 • Ruta Čaupova. Daži arhetipiski priekšstati par tēlniecības lomu un funkcijām senlaikos un mūsdienu mākslas praksē
 • Ruta Čaupova. Mākslas notikumi ainaviskā vidē
 • Jānis Zilgalvis. Klasicisma muižu arhitektūra Latvijā
 • Jānis Zilgalvis. Klasicisms Rīgas arhitektūrā
 • Jānis Zilgalvis. Neogotikas arhitektūra Latvijā Eiropas būvmākslas kontekstā
 • Jānis Zilgalvis. Muižu arhitektūra Latvijā 1830.- 20. gs. sākumam.