Žurnāls Mākslas Vēsture un Teorija

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts izdod žurnālu Mākslas Vēsture un Teorija kopš 2003. g. Tas ir vienīgais akadēmiskais mākslas vēstures periodiskais izdevums Latvijas Republikā. Tā izdevēju politika ir publicēt fundamentālos pētījumos balstītus rakstus par visām vizuālās mākslas, arhitektūras, lietišķās mākslas, dizaina nozarēm un mākslas teoriju Latvijā un Baltijas reģionā. Redakcija pieņem publicēšanai arī pētījumu rezultātus, kurus piedāvā citu zemju mākslas vēsturnieki. Izdošanas biežums 1 – 2 reizes gadā. Žurnāls publicē rakstus latviešu valodā ar rezumējumiem angļu valodā. Tiek pieņemti raksti arī citās valodās, kuriem pievienoti rezumējumi latviešu valodā. Raksti tiek anonīmi recenzēti (nerecenzētas ir atsauksmes par publikācijām, teksti arhīva, hronikas sadaļās).

Žurnāls iekļauts un indeksēts datubāzēs: SCOPUS, CEEOL, CEJSH, KUBIKAT, EBSCO.

Redkolēģija: Dr. art. Elita Grosmane (galvenā redaktore), Prof. Dr. art. Marts Kalms (Tallina, Igaunija), Dr. art. Rūta Kaminska (Rīga, Latvija), Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš (Rīga, Latvija), Dr. art. Ingrīda Korsakaite (Viļņa, Lietuva), Prof. Dr. fil.  Vojtehs Lahoda  (Prāga, Čehija), Prof. Dr. fil. Larss Olafs Laršons (Ķīle, Vācija), Prof. Dr. habil. art. Malgožata Omilanovska  (Varšava, Gdaņska, Polija), Dr. arh. Jānis Zilgalvis (Rīga, Latvija), Prof. Dr. Konrāds A. Otenheims (Utrehta, Nīderlande).

Paziņojums par publikāciju ētiku un nepareizu publikāciju praksi.

Vadlīnijas autoriem

Visas žurnāla publikācijas ir autora tiesību aizstāvētas. Neviens žurnālā publicētais materiāls nedrīkst tikt reproducēts un izplatīts bez rakstītas Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas Vēstures institūta atļaujas.