MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2020/24

Mākslas vēsture un teorija 2020/24

Art History and Theory 2020/24

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmija, Tallina / Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Konrāds Otenheims (Konrad Ottenheym, Utrehtas Universitāte, Nīderlande / Utrecht University, the Netherlands), Jānis Zilgalvis (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga)

Numura izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds / The publication of this issue is supported by the State Culture Capital Foundation

 

Žurnāla rakstu elektroniskās versijas var iegādāties šeit 

 

SATURS / CONTENTS

 • Ilmārs Dirveiks. Mālpils muižas oranžērija / Mālpils Manor Orangery 6
 • Kristiāna Ābele. Skatpunktu maiņa. Rēveles periods (1906–1909) un tā atbalsis Vilhelma Purvīša dzīvē un glezniecībā / Change of Perspective. The Tallinn Period (1906–1909) and its Aftermath in the Life and Painting of Vilhelms Purvītis 18
 • Karīna Horsta. Starp tipizāciju un individuālismu. Ernesta Štālberga projektētā Rīgas pilsētas blokmāja Lomonosova ielā 12 / Between Typification and Individualism. The Riga Municipal Apartment Building at 12 Lomonosova Street Designed by Ernests Štālbergs 43
 • Jana Kukaine. Viscerālais feminisms kā mākslas interpretācijas metode / Visceral Feminism. A Method for Art Interpretation 63

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Merike Kurisoo. Virgin Marys of Medieval Livonia. Exhibition “The Virgin Mary: Woman, Mother, Queen” in the Art Museum of Estonia – Niguliste Museum / Viduslaiku Livonijas Dievmātes. Izstāde “Jaunava Marija: Sieviete, māte, karaliene” Igaunijas Mākslas muzeja Nigulistes muzejā 76
 • Mērijas ceļojums. Grosvaldu ģimenes stāsts. Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā / Mērija’s Journey. The Grosvalds Family Story. Exhibition in the Latvian National Museum of Art 80

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Kristīne Želve. Mērijas Grīnbergas un Grosvaldu ģimenes stāsts jeb ceļojums ar pauzēm un pieturām / Mērija Grīnberga’s and the Grosvalds Family Story or Journey with Breaks and Stopovers 84

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Rūta Kaminska. Nozīmīgs papildinājums disertāciju publikāciju virknē / An Important Addition to the Series of Published Dissertations: Inese Sirica. Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem: 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2020 91
 • Stella Pelše. Izsmeļošs mākslinieces portretējums / A Comprehensive Portrayal of a Woman Artist: Natālija Jevsejeva. Aleksandra Beļcova. Rīga: Neputns, 2019 93
 • Stella Pelše. Ieguldījums laikmetīgās mākslas vēsturē / A Contribution to the History of Contemporary Art: Santa Hirša. Andris Breže. Gaismas konstruktors. Rīga: Neputns, 2020 96

HRONIKA / CHRONICLES

 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 99

Iet atpakaļ