MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2021/25

Mākslas vēsture un teorija 2021/25

Art History and Theory 2021/25

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmija, Tallina / Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Konrāds Otenheims (Konrad Ottenheym, Utrehtas Universitāte, Nīderlande / Utrecht University, the Netherlands), Jānis Zilgalvis (Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde / National Cultural Heritage Administration, Riga)

 

Numura izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds / The publication of this issue is supported by the State Culture Capital Foundation

 

Žurnāla rakstu elektroniskās versijas var iegādāties šeit 

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Ieva Ose. Bārdainā vīra krūzes. 16. gs. Reinzemes keramikas importa atradumi Latvijā / Bartmann Jugs. Latvian Finds of 16th Century Imported Rhineland Stoneware 6 
 • Kristīne Budže. Stikla lustra no Asares baznīcas kā viens no angļu stikla lustru tipa piemēriem Latvijā / Glass Chandelier from Asare Church as an Example of English-type Chandeliers in Latvia 19
 • Ēriks Jēkabsons. Nezināmās lappuses latviešu mākslinieku dzīvē. Neatkarības karš 1918.–1920. gadā / Unknown Pages in the Life of Latvian Artists. The War of Independence, 1918–1920 29
 • Sniedze Kāle. Latviešu kreisās mākslas uzliesmojumi 20. gs. 20.–30. gados Latvijā un Padomju Krievijā / Flashes of Latvian Leftist Art in Latvia and Soviet Russia during the 1920s and 30s 39
 • Stella Pelše. Socreālisma klasiskā modeļa adaptācijas Latvijā pirmajā padomju varas gadā (1940–1941) / Adaptations of the Classical Model of Socialist Realism during the First Soviet Year (1940–1941) in Latvia 55

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Stella Pelše. Muzeja vēstures kartējums. Izstāde “Mūsu muzejs. Valsts Mākslas muzejam – 100” Mākslas muzejā “Rīgas Birža” / Mapping of the History of a Museum. Exhibition “Our Museum. The State Museum of Art – 100” in the Art Museum Riga Bourse 70
 • Inga Karlštrēma. Villeroy & Boch Metlahas flīžu paraugu lapas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā / Sample Sheets of Villeroy & Boch tiles from Mettlach in the Collection of the Riga History and Navigation Museum 76

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Inga Karlštrēma. Dažas epizodes Latvijas mākslas vēstures kopainas bagātināšanai / A Few Episodes Enriching the Scene of Latvia’s Art History 80

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Eduards Kļaviņš. “Viss” par Jēkabu Strazdiņu / “Everything” about Jēkabs Strazdiņš: Jānis Kalnačs. Jēkabs Strazdiņš. Rīga: Neputns, 2020 84
 • Stella Pelše. Ieskats neparastas mākslinieces veikumā / An Insight into the Achievements of an Unusual Artist: Tomass Pārups. Sarmīte Māliņa. Rīga: Neputns, 2020 86
 • Kristiāna Ābele. Simbolisma daudzbalsība harmonijās un disonansēs / Polyphony of Symbolism in Harmonies and Dissonances: Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā = Wild Souls. Symbolism in the Art of the Baltic States. Sastādītājas Ginta Gerharde-Upeniece un Laima Slava. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2020 88

HRONIKA / CHRONICLES

 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 92

Iet atpakaļ