Rīgas Doms. Arhitektūras un mākslas vērtības

Rīgas Doms. Arhitektūras un mākslas vērtības

Elita Grosmane, Ivo Simsons
Rīgas Doms. Arhitektūras un mākslas vērtības

Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds 2014

ISBN 978-9934-8355-9-9

Par vienu no Rīgas dominantēm kļuvušais Doma baznīcas grandiozais būvapjoms rīdzinieku un pilsētas viesu uzmanību piesaista ne vien ar senumu, bet arī ar aktivitātēm sakrālajā, laicīgajā un mūzikas dzīvē. Tā ir viena no Austrumbaltijas reģionā agrākajām ķieģeļu būvēm, kas 13. gs. celta ar plašu vērienu. Disku ievada topogrāfiska pastaiga. Hronoloģiskā kārtībā interesenti var iepazīties ar baznīcas vēsturi, iekārtas priekšmetiem un – noslēgumā – četriem rekonstrukcijas modeļiem. Piedāvātais pētījums un materiālu vākums paredzēts plašam interesentu lokam – tūristiem, pasaules apceļotājiem, iespaidu kolekcionētājiem, izsmalcinātiem arhitektūras un mākslas pazinējiem.

Atbalstītāji: Valsts Pētījumu programma Nacionālā identitāte.

ATVĒRT PĀRLŪKĀ

Jelgava: arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija

Jelgava: arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija

Elita Grosmane, Ivo Simsons
Riga: Latvijas Makslas akademijas Makslas vestures instituts, 2007;
2., papildinatais izdevums

Pieaugot sabiedrības interesei par Latvijas pilsētu vēsturi, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā īstenots projekts “Jelgava: arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija“. Populāri zinātniskā diska galvenais uzdevums: dot iespēju katram interesentam veikt virtuālu pastaigu pa pilsētu laikā un telpā. Kā pamatorientieris kalpo Jelgavas plāni no 1652. līdz 1941. gadam. Tajos iezīmētie punkti marķē katrā laikposmā tapušās svarīgākās celtnes, dažos gadījumos iespējams ieskatīties interjeros. Rekonstruētas Jelgavas ielas, panorāma, plūdi, Jēkaba kanāls, tilti. Pilsēta atspoguļota kino reportāžās. Noslēgumā apkopoti nezināmie attēli.

ATVĒRT PĀRLŪKĀ (Nepieciešams Flash Player)