LATVIJAS VIZUĀLĀS MĀKSLAS EIROPAS KONTEKSTĀ

Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā

Sast. Elita Grosmane
Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011, 144 lpp.

Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti

Saturs

 • Agnese Bergholde Rīgas Doma būvplastika. Salīdzinošais aspekts
 • Anna Ancāne Rīgas 17. gs. otrās puses arhitektūra starptautisko sakaru kontekstā
 • Eduards Kļaviņš “Jaunā romantiķa” tēla modifikācijas Latvijas 19. gadsimta pirmās puses portreta glezniecībā
 • Daina Lāce Rīgas Biržas ēka Eiropas 19. gadsimta arhitektūrā
 • Elita Grosmane Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles rekonstrukcijas paradigmu meklējumi
 • Stella Pelše Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā
 • Kristiāna Ābele Latviešu mākslas veicināšanas biedrības izveidošanās, nozīmīgākie darbības gadi (1911–1915) un pēctecība Baltijas kultūras dzīvē
 • Sniedze Kāle Latviešu mākslinieku darbība Padomju Krievijā kā valsts kultūrpolitikas sastāvdaļa. 1917–1940
 • Marta Šuste Romans Suta. Nacionāli konstruktīvais stils. Eiropas un Latvijas konteksts
 • Laila Bremša Klasiskā tendence Latvijas tēlniecībā. 20. gadsimta 20.–30. gadi. Neoklasicisma robežu iezīmēšana
 • Nataļja Jevsejeva Aleksandras Beļcovas darbi 20. gadsmta 30. gados: Ierosinājumi Parīzē un Stokholmā
 • Amy Bryzgel Miervaldis Polis and Gints Gabrāns. Performance Art in Latvia Then and Now

Iet atpakaļ