Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Have any Questions? +01 123 444 555
EN

JĀNIS KALNAČS

Jānis Kalnačs

Position: researcher

Degree: Ph. D. in art history (Dr. art.)

E-mail: janis.kalnacs@va.lv

Born on 9 March 1956 in Riga.

 

Working at the Institute of Art History since 2024. / Researcher in the project “Ethnographer, Society, and Art: Symbiosis of Ethnology and Art and Discourse of the Soviet Colonialism in Latvia” (lzp-2023/1-0052), implemented by the University of Latvia Institute of Latvian History and the Art Academy of Latvia. / Professor at Vidzeme University of Applied Sciences. / Certified expert in the history of art at the Latvian Council of Science. / Honorary doctor of the Latvian Academy of Sciences.

Research interests: art and culture of Latvia (especially in the 1930s–50s), extraordinary personalities, losses of cultural heritage, its preservation and protection, cultural tourism.

Education: Riga Secondary School No. 4 (1963–1974), Latvian State University, Faculty of Latvian Language and Literature (graduation paper “Grotesque as a Method in Exploring and Representing the World”, 1979), Art Academy of Latvia (MA for the monograph “…also the draughtsman of dreams: Kārlis Padegs”, 1993; Ph. D. dissertation “Art Life in Latvia under Nazi Occupation: 1941–1945”, 2002).

 

SELECTED PUBLICATIONS

Books

Valmiermuiža. – Valmiera: Vidzemes Augstskolas HESPI (Sociālo un humanitāro pētījumu institūts) un Valmiermuižas kultūras biedrība, 2022. – 212 pp. Summaries: EN, DE.

Jēkabs Strazdiņš. ­– Rīga: Neputns, 2020. ­– 287 pp. Summary: EN.

Kokmuiža un tās alus darītava [Kokmuiža and its brewery]. – Kocēni: Kocēnu novada dome; Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2018. – 146 lpp. Summaries: EN, DE.

Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlaupīšana. 1944–1949 [The ‘legitimate’ plundering of Riga’s apartments. 1944–1949]. – Rīga: Neputns, 2017. – 462 pp. Summary: EN.

Kārlis Padegs. – Rīga: Neputns, 2014. – 112 pp. (= Latvijas mākslas klasika / Classics of Latvian Art). LV/EN.

Rīgas dendijs un autsaiders. Kārlis Padegs [Riga dandy and outsider. Kārlis Padegs]. – Rīga: Neputns, 2011. – 400 pp. Summary: EN.

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā. – Rīga: Neputns, 2010. – 255 lpp.; English edition: The Heritage of Religious Architecture and Art in Valmiera District. – Rīga: Neputns, 2010. – 255 pp.

Grundekjøn, Hege Boman. Kalnačs, Jānis. Latvia med Knut Hamsun og Kārlis Padegs [Latvia with Knut Hamsun and Kārlis Padegs]. – Oslo: Hebo, 2009. – 192 pp.

Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā: 1941–1945 [Fine arts life in Latvia under the Nazi German occupation: 1941–1945]. – Rīga: Neputns, 2005. – 304 pp. Summary: EN.

…arī sapņu zīmētājs. Kārlis Padegs […also the draughtsman of dreams: Kārlis Padegs]. – Rīga: Liesma, 1993. – 143 pp.

 

Selected edited publications, catalogues, guides

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca / Ed. by Jānis Kalnačs. – Valmiera: Valmieras novada pašvaldība: Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, 2022. – 27 pp. Parallel edition in English: Valmiera St Simon’s Church.

Rubenes draudze un baznīca. 1208–2008 [Parish and church of Rubene. 1208–2008] / Text and ed. by Jānis Kalnačs. – Rubene: Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, 2008. – 40 pp.

Valsts mākslas muzeja kolekcijas darbi Kuldīgas novada muzejā = Werke aus dem Staatlichen Kunstmuseum im Heimatmuseum Kuldīga (Goldingen) = Works from the State Museum of Art in the Kuldīga Region Museum / Ed. by Jānis Kalnačs. – [Kuldīga]: Kuldīgas novada muzejs, 2007. – 40 pp.

Valmiera: Ceļvedis [Valmiera: A Guide] / Text by Jānis Kalnačs. – Rīga: Jumava, 2005. – 47 pp.

Piebalgas mākslas muzeja kolekcija. Saglabājušies darbi: Katalogs [Collection of the Piebalga Museum of Art. Surviving works] / Ed. by Jānis Kalnačs. – [Zosēni]: Zosēnu pagasta padome, [2004]. – 17 pp.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca: 1283–2003 / Ed. by Jānis Kalnačs. – Valmiera: Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze, 2003. – 22 pp.; parallel ed. in English: Valmiera St. Simon’s Church: 1283–2003.

Kārļa Padega darbu katalogs [Kārlis Padegs: Catalogue of works] / Ed. by Jānis Kalnačs. – Rīga: Sorosa fonds–Latvija, 1997. – 168 pp.

Variācijas par Kārļa Padega tēmu [Variations on the theme of Kārlis Padegs] / Ed. and intr. by Jānis Kalnačs. – Rīga: Jāņa sēta, 1996. – 191 pp.

Čaks. Padegs. Rīga. 30. gadi [Čaks. Padegs. Riga. The 1930s] / Ed. and intr. by Jānis Kalnačs. – Rīga: Liesma, 1985. – 124 pp.

 

Selected articles and book chapters

LVU Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātņu nodaļa (1944­–1951) [The Art History Department of the Faculty of Philology at the State University of Latvia (1944–1951)] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – P. 36–51. Summary: EN.

Destiny of the Private Art Collections in Post-war Soviet Latvia: Collections of Professor Pēteris Sniķers and Artist Jēkabs Strazdiņš // Akims ir sielai: Meno kolekcionavimo praktikas ir istorinai kontekstai = For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2021. – P. 86–92.

Glītas trimdas grāmatas jeb latviešu Vācijas izdevumi (1945­–1950) [Attractive extile books or Latvian publications in Germany, 1945–1950] // Grāmata Latvijai ārpus Latvijas / Ed. by Viesturs Zanders. ­– Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. – P. 356–389. Summary: EN.

VAPP mākslas apgādniecības darbība (1940–1941) [The Activities of the Art Publishing House under the Board of State Publishing Houses and Printing Companies (1940–1941)] // Vēstures avoti Latvijas atmiņu institūcijās.  Rakstu krājums (= Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti. – 7. (XXVII) laid.) / Ed. by Jana Dreimane. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. – P. 219–242. Summary: EN.

Mākslinieks Ernests Veilands (1885. gada 12. jūlijs ­– 1963. gada 25. decembris) [Artist Ernests Veilands (12 July 1885 – 25 Dec 1963] // Ernests Veilands. – Jelgava: Jelgavas muzejs, 2020. – P. 11–45.

Jēkaba Strazdiņa un viņa mākslas kolekcijas liktenis Padomju Latvijā [The Fortunes of Jēkabs Strazdiņš and His Art Collection in Soviet Latvia] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – P. 59–75. Summary: EN.

“Bezsaimnieka grāmatas” (Grāmatu liktenis PSRS atkārtoti okupētajā Latvijā 1944.–1945. gadā) [Owernless books. The destiny of books after the Soviet reoccupatio of Latvia, 1944–45] // Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: Rakstu krājums (= Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti. – 4. (XXIV) laid.) / Galv. red. Andris Vilks. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. – P. 349–364.

Zudušie portreti. 20. gadsimta pirmā puse // Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Neputns, 2018. – 579.–607. lpp.; the same in English: The Lost Portraits. The First Half of the 20th Century // The Portrait in Latvia. 20th Century. Facial Expression / Ed. by Ginta Gerharde-Upeniece. – Riga: Latvian National Museum of Art; Neputns, 2018. – P. 579–607.

Kārlis Padegs’ Red Laugh: The High Song of Insanity // Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War (= Routledge Research in Art and Politics. – Vol. 1) / Ed. by Ann Murray. – New York; Abingdon: Routledge, 2018. – P. 129–140.

Teodora Ūdera portreti Marburgā [Portraits by Teodors Ūders in Marburg] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2016. – Nr. 19. – P. 63–71. Summary: EN.

Rīdzinieku iedzīves liktenis, PSRS atkārtoti okupējot Latviju [Destiny of Rigans’ property during the second occupation of Latvia by the USSR]// Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – Vol. 1) / Ed. by Valda Pētersone. – Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2015. – P. 142–177. Summary: EN.

Mākslas darbu likteņi Rīgas dzīvokļu “likumīgajā” izlaupīšanā (1944–1948) [The destinies of artworks in the “legal” plunder of Riga’s apartments (1944–1948)] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2014. – Nr. 17. – P. 27–35. Summary: EN.

Artists in Latvia under the Nazi Occupation. War, Occupation, Power // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 301–318.

Zaudējumi un ieguvumi ceļā no autsaidera līdz kanonam [Gains and losses on the path from outsider to canon] // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Ed. by Kristiāna Ābele. ­– Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – P. 165–177. Summary: EN.

Laikmetīgais nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslā [The contemporary in the art of Nazi occupied Latvia] // Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: Muzeja raksti 2 / Ed. by Dace Lamberga. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2010. – P. 54–58. Summary: EN.

Sakrālā māksla nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā [Church art in the Nazi occupied Latvia] // Vidzeme, baznīca, sabiedrība laikmetu maiņā: Zinātnisko rakstu krājums / Ed. by Gvido Straube. – Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2009. – P. 133–141.

“Latvijas izņēmums”: Nacistiskās Vācijas Otrajā pasaules karā evakuētās un ASV karaspēka PSRS 1945. gadā atdotās Latvijas arhīvu un muzeju vērtības [The Latvian exception: Treasures of Latvian museums and archives evacuated by Nazi Germany during WWII and returned by USA forces to the USSR in 1945] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2009. – Nr. 12. – P. 71–85. Summary: EN.

Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā dibinātie mākslas muzeji un vēstures muzeju mākslas nodaļas. To likteņi padomju un vācu okupāciju laikā [Art museums and art divisions of history museums founded during the authoritarian regime of Kārlis Ulmanis. Their fate under Soviet and Nazi occupation] // Latvijas Arhīvi. – 2008. – Nr. 4. – P. 76–101. Summary: EN.

Mērija Grīnberga Junior’s Journey with Latvian Museum and Archive Collections (October 1944 – February 1946) // Restitution of Confiscated Art Works – Wish or Reality. Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of the Worl War II: Proceedings of the International Academic Conference held in Liberec on 24–26 October, 2007 / Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences; ed. by Mečislav Borák. – Prague: Tilia Publishers, 2008. – P. 34–42.

Cesta Meriji Grinbergaové ml. se sbírkami lotyšských muzeí a archivů, říjen 1944–únor 1946 // Restituce zkonfiskovaných uměleckých predmetu. Přání nebo realita?: Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statku obetí II. svetové války: Príspevky z mezinárodní vedecké konference v Liberci (24.–26. ríjna 2007) / Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války pri Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; red. Mečislav Borák. – Praha: Tilia, 2008. – P. 35–43.

“Tā kā neesmu bibliotekāre”: Latvijas kultūras nosargātās vērtības un Mērijas Grīnbergas, jaunākās, mūžs [“As I’m not a librarian”: Preserved values of Latvian culture and the life of Mērija Grīnberga Junior] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 6/7. – P. 77–89; supplement: Mērija Grīnberga’s account on accompanying Latvian museum collections and archival documents in 1944–1946. – P. 87–89. Summary: EN.

Ģederta Eliasa ievadi grāmatām “Franču jaunlaiku glezniecība” un “Latvijas PSR Mākslas akadēmijas 20 gadi”. Iespiesta teksta ietekme uz Mākslas akadēmijas pasniedzēja likteni, okupācijas varām mainoties [Ģederts Eliass’ introductions to books “French contemporary painting” and “The 20th anniversary of Latvian SSR Academy of Art: Printed text and the lecturer’s fortune at the change of occupation powers] // Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums / Ed. by Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – P. 134–144; supplement: Eliass, Ģederts. Latvijas PSR Mākslas akadēmijas dibināšanas un 20 gadu darbības atcerei. – P. 145–155. Summary: EN.

Ne tikai 1905. gads. Padomju un nacistu okupācijas varu un to maiņu laikā iznīcinātie un zudušie mākslas darbi [Not only the year 1905. Destruction and loss of artworks during Soviet and Nazi occupations and at their turns] // Latvijas Vēsture. – 2005. – Nr. 4 (60). – P. 104–112. Summary: EN.

Some Aspects of Art in Latvia during the Nazi Occupation 1941–1945 // The Baltic Countries under Occupation: Soviet and Nazi Rule 1939–1991 (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia. – Vol. 23) / Ed. by Anu Mai Köll. – Stockholm: Department of History, Stockholm University, 2003. – P. 129–140.

Piebalgas mākslas muzejs un tā kolekcijas liktenis [The Piebalga Art Museum and fortunes of its collection] // Latvijas mākslas tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Ed. by Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – P. 128–135. Summary: EN.

Landscape as an Indicator of Art Life in Latvia During Period of Nazi Occupation // Koht ja Paik = Place and Location II / Ed. by Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. – Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2002. – P. 215–225.

Wall and Ceiling Paintings in the Churches of Latvia. Discoveries, Losses and Conservation // Conservation of Mural Paintings / Ed. by Ulf Lindborg. – Stockholm: National Heritage Board, 2001.

Kara ziņotāju darbība – viena no tiešākajām laikmeta izpausmēm nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslā [Activities of war reporters – one of the most direct manifestations of the age in the art of Latvia under Nazi German rule] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Section A. – 2002. – Nr. 4/5/6. – P. 59–65. Summary: EN.

Nerealizētās ieceres: Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā [Unaccomplished projects: Art life in Latvia during the Nazi German occupation] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Section A. – 2000. – Nr. 5/6. – P. 73–85. Summary: EN.

Māksla Latvijā vācu okupācijas laikā: 1941–1945 [Art in Latvia under Nazi rule: 1941–1945] // Doma–6: Rakstu krājums / Ed. by Ilze Konstante. – Rīga: Doma, 2000. – Vol. 6. – P. 150–159.

Mākslas saloni – viena no būtiskākajām nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslas dzīves iezīmēm [Art salons – one of the most essential features in the art life of Latvia during the Nazi German occupation] // Letonica. – 2000. – Nr. 1 (5). – P. 97–123. Summary: EN.,

Kauguru pagasta kultūras pieminekļi [Cultural monuments in Kauguri Parish] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Section A. – 1999. – Nr. 1/2/3. – P. 21–27.

Kārlis Padegs Margaritas Kovaļevskas nepublicētajās dienasgrāmatās [Kārlis Padegs in Margarita Kovaļevska’s unpublished diaries] / Intr. and comments by Jānis Kalnačs // Doma–4: Rakstu krājums / Ed. by Zigurds Konstants. – Rīga: Doma, 1998. – Vol. 4. – P. 59–74.

Izstādes “Kārlis Padegs – dendijs un autsaiders” koncepcija un tās īstenošana [Exhibition “Kārlis Padegs – Dandy and Outsider: Conception and its implementation] // Doma–4: Rakstu krājums / Ed. by Zigurds Konstants. – Rīga: Doma, 1998. – Vol. 4. – P. 75–83.

Wegbereiter der Groteske in der lettischen Kunst // Unerwartete Begegnung: Lettische Avantgarde 1910–1935: Der Beitrag Lettlands zur Kunst der europäischen Moderne / Hg. von der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst anlässlich der Ausstellung in Berlin, 18. Sept. – 28. Okt. 1990. – Köln: Wienand, 1990. – S. 59–72.

Par Kārli Padegu (K. Padega groteskā māksla) [On Kārlis Padegs (The grotesque art of Padegs)] // Karogs. – 1981. – Nr. 3. – P. 161–164.

 

Exhibitions: “Jēkabs Strazdiņš. Work and Collection”, Cēsis Exhibition House (2020–2021). / “Delicate Provocation” and “Padegs and the Bourgeois Lady”: Centenary exhibitions of Kārlis Padegs, Latvian National Museum of Art, Riga (2011–2012). / “The Forgotten Collection. Works from the State Museum of Art in the Kuldīga Region Museum”, Latvian National Museum of Art, Riga (2007). / “Collection of the Piebalga Art Museun. Surviving Works”, State Museum of Art, Riga (2004). / “Motifs of Norvegian Literature in the Art of Kārlis Padegs”, State Museum of Art, Riga (2001). / Riga “Dandy and Outsider. Paintings and Drawings by Kārlis Padegs”, Adamson-Erik Museum, Tallinn (2000–2001). / “Kārlis Padegs – Dandy and Outsider”, State Museum of Art, Riga a(1997). / Exhibitions of works by outsider artists Arnolds Strauja and Edgars Krīgers, Gallery Laipa, Valmiera (1996–1997). / “Margarita Kovaļevska. Paintings and Drawings”, Janis Rozentāls and Rūdolfs Blaumanis Memorial Museum in Riga and Gallery Laipa in Valmiera (1993–1994).

 

Reports at conferences and public lectures: in Latvia (Riga, Jūrmala, Liepāja, Rubene, Rūjiena, Valmiera, Ventspils), Canada (Toronto, Victoria), Croatia (Zagreb), Czech Republic (Liberec), Estonia (Tallinn, Tartu), Finland (Turku and Åland Islands), Germany (Marburg), Ireland (Cork), Lietuva (Panevezys, Vilnius), Norway (Hamarøy), Portugal (Viana do Castelo), Russia (Moscow, St. Petersburg), Spain (Barselona), Sweden (Stockholm, Uppsala, Visby), United Kingdom (Brighton).

 

Honours: Honorary Citizen of Valmiera Municipality (2023), The Cross of Recognition, Republic of Latvia (2021), Honorable Mention of the President of the Latvian Academy of Sciences in the competition Latvian Science Achievement 2017 for the monograph “The ‘legitimate’ plundering of Riga’s apartments. 1944–1949” (2017), Latvian Public Broadcasting (LSM) award “1 kg of Culture” in the category “Visual art” for Kārlis Padegs’ centenary exhibitions “Delicate Provocation” and “Padegs and the Bourgeois Lady” (2012), Culture Award of the Newspaper “Diena” 2011 and diploma “Latvian Science Achievement 2017” by the Latvian Academy of Sciences for the monograph “Riga Dandy and Outsider. Kārlis Padegs” (2011), Culture Award of the Newspaper “Diena” 2005 and Spīdola Award in the Humanities of the Latvian Culture Fund for the book “Fine arts life in Latvia under the Nazi German occupation: 1941–1945” (2005), Latvian Cultural Heritage Award 2003 in the research of cultural heritage for the contribution to the research of art values from (and the history of) the former Piebalga Museum (2004), Honorary Citizen of Zosēni Parish (2003) un Valmiera Citizen of the Year (2002), Honorable Mention of the the Artists’ Union of Latvia for the research of Kārlis Padegs’ art (1997).

 

Languages: Latvian (native), English and Russian (fluent), German (basic reading skills).

 

Last updated: 2024/03.

© Art Academy of Latvia Institute of Art History 2024.
Settings saved
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close