Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

VIJA STRUPULE (dzim. ULMANE)

Vija Strupule

Amats: pētniece

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)

Tālr.: mob. 29264883

E-pasts: vija.strupule@gmail.com

Dzimusi 1958. gada 30. septembrī Jūrmalā.

MVI darbiniece kopš 2022. gada. / SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciāliste, mākslas vēsturniece kopš 1996. gada. / Sertificēta restauratore vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē.

Zinātniskās intereses: interjeru polihromija un gleznojumi Latvijā (13.–20. gs.), Latvijas vēsturiskās apbūves arhitektoniskā izpēte.

Izglītība: Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskola (1974–1978), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (diplomdarbs “Mazo formu tēlniecība Latvijā”, 1984), Tautas universitātes Arhitektūras pieminekļu aizsardzības, restaurācijas un izmantošanas fakultāte (1984–1986), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (maģistra darbs “Interjera glezniecība Rīgas pilsoņu namos. 16.–18. gs.”, 2003; disertācija “Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros. 16. gadsimts – 18. gadsimta 3. ceturksnis”, 2016).

 

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

 

Grāmata

Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros: 16. gadsimts – 18. gadsimta trešais ceturksnis. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2023. – 408 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 7. sēj.). Kopsavilkumi: EN, DE.

 

Disertācijas kopsavilkums

Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros. 16. gadsimts – 18. gadsimta 3. ceturksnis: Promocijas darba kopsavilkums = Decorative Painting in Riga’s Interiors. 16th Century – 3rd Quarter of the 18th Century: Summary of Doctoral Dissertation. / Zin. vad. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2016. – 80 lpp. PDF

 

Raksti (izlase)

Pastarā tiesa Rubenes luterāņu baznīcā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 80.–81. lpp.

The Role of Interior Paintings in the Lutheran Church Inner Space: The Cathedral of Riga in the 16th–17th Centuries // Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region (= Edition Mare Balticum. – Vol. 3) / Ed. by Krista Kodres, Merike Kurisoo, Ulrike Nürnberger. – Petersberg: Michael Imhof, 2020. – P. 157–166.

Ceiling Paintings in Riga in the Context of European Traditions: Fourth Quarter of the 17th Century – First Half of the 18th Century // Pasaulietinai interjerai: Ideja, dekoras, dizainas = Secular Interiors: Idea, Decor, Design. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. – P. 27–45.

Acanthus Leaf Wreath in Baroque Period Ornamentation. Examples from Kurzeme, Vidzeme and Rīga Interior Paintings. 16th – mid-18th Century // Ornamentas: XVI–XX a. I pusés paveldo tyrimai. Mokslo straipsnių rinkinys / Ed. by Aleksandra Aleksandravičiūtė. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. – P. 193–242.

Luktu gleznojumi Rīgas Sv. Pētera baznīcā krāsotāju cunftes meistara Korda Meijera daiļrades kontekstā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – A daļa. – 2013. – 67. sēj. – Nr. 2–5. – 160.–179. lpp.

Reflections of Antique Art in the Interior Paintings of Residences and Manor Houses in Latvia. The Second Half of the 18th Century – the First Quarter of the 19th Century // Baltic Journal of Art History. – 2011. – Vol. 3. – P. 251–280.

A Look into the Interior Culture of Manor Houses in Latvia. New Discovered Examples of Interior Finishes from the 18th Century to the End of the 19th Century // Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum: Homburger Gespräch 2004. – Heft 21 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2006. – S. 40–69.

The History of Architectural Paint Research in Latvia: Practice and Problems // Paint Research in Building Conservation / Ed. by Line Bregnhøi, Helen Hughes, Jenni Lindbom, Tone Olstad, Edwin Verweij. – London: Archetype Publications, 2006. – P. 52–57.

Ieskats Cēsu Jaunās pils interjeru vēsturē // Cēsu un Vidzemes novada vēsturē: Rakstu krājums. – 3. sēj. / Atb. red. Vija Rozentāle. – Cēsis: Cēsu pašvaldības aģentūra, 2005. – 155.–169. lpp.

Baroque Architecture and Interior Painting in Liepāja (Libau) in the Context of Gotland // Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum: Homburger Gespräch 2003. – Heft 20 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2005. – S. 54–73.

Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18. gadsimtam // Arhitektūra un māksla Rīgā. Idejas un objekti: Rakstu krājums / Sast. Jānis Zilgalvis. – Rīga: Neputns, 2004. – 41.–56. lpp.

Tukšo telpu mīts jeb polihromija Kristofa Hāberlanda interjeros // Mākslas Vēsture un Teorija. –2003. – Nr. 1. – 42.–49. lpp.

Interieurmalereien in den Bürgerhäusern Rigas, 16.–18. Jahrhundert // Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit: Internationales Symposium 2000 in Lübeck / Hg. von Annegret Möhlenkamp, Ulrich Kuder und Uwe Albrecht. – Lübeck: 2002. – S. 171–179.

Koka Rīgas interjeri // Koka Rīga / Red. Laima Slava. – Rīga: Neputns, 2001. – 166.–187. lpp.

Interiors // The Wooden Heritage of Riga / Ed. by Laima Slava. – Riga: Neputns; Latvia Nostra, 2001. – P. 166–187.

Krāsu spēles vēsturiskajos Rīgas interjeros // Latvijas Architektūra. – 2000. – Nr. 3. – 98.–102. lpp.

Baroka griestu iluzorā pasaule – rīdzinieka mājokļa rota // Rīga – 800: Gadagrāmata 1999. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2000. – 55.–59. lpp.

Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros // Studija. – 1999. – Nr. 6. – 78.–83. lpp.

Franciskāņu klosteris – neatminētā Vecrīgas mīkla // Studija. – 1999. – Nr. 8. – 100.–105. lpp.

 

Nozīmīgākās arhitektoniski mākslinieciskās izpētes

Rīgā: Amatu iela 6 (Lielās Ģildes nams, būvvēsture, 19. gs. 2. puses – 20. gs. interjeri), Audēju iela 10 (17. gs. beigu – 19. gs. interjeri), Jauniela 15, Laipu iela 10, Zirgu iela 4 (17. gs. beigu – 19. gs. fasādes polihromija), Kalpaka bulvāris 13 (Mākslas akadēmijas ēka, 20. gs. sākuma interjeri), Klostera iela 2 (Sv. Marijas Magdalēnas baznīca, 13.–19. gs. interjers), Kr. Valdemāra iela 19 (19. gs. beigu interjeri), Laipu iela 8 (Franciskāņu klostera ēka, 16.–17. gs. interjeri), Mārstaļu iela 2 (Reiterna nams, 17. gs. b. – 19. gs. interjeri), Mārstaļu iela 21 (Dannenšterna nams, 17. gs. b. – 19. gs. interjeri), Minsterejas–Pasta–Kungu ielas (kvartāla apbūves vēsturiskā izpēte), Pils laukums 3 (Rīgas pils, 16.–20. gs. interjeri), Skārņu iela 4 (16.–17. gs. interjeri), Torņa iela 1 (Arsenāls, būvvēsture).

Liepājā: Atmodas bulvāris 9 (Virsnieku saieta nams, 19.–20. gs. interjeri), Kungu iela 16 (18. gs. interjeri), Kungu iela 24 (17. gs. interjeri), Lielā iela 9 (Sv. Trīsvienības baznīca, būvvēsture).

Ventspilī: Kuldīgas iela 2 (19. gs. 2. puses – 20. gs. interjeri), Tirgus laukums 1 (17.–20. gs. interjeri).

Citviet: Alūksnes Jaunā pils (19. gs. beigu – 20. gs. sākuma interjeri), Cēsu Jaunā pils (18. gs. beigu – 20. gs. sākuma interjeri), Cēsu Viduslaiku pils Mestra zāle (16. gs. interjers), Bērvircavas muižas kungu māja (17. gs. beigu – 19. gs. vidus interjeri), Bramberģes muižas kungu māja (17.–18. gs. interjeri), Briņķu Pedvāles muižas kungu māja (18.–19. gs. interjeri), Katvaru muižas kungu māja (18. gs. beigu – 19. gs. interjeri), Kukšu muižas kungu māja (18. gs. beigu – 19. gs. interjeri), Līvbērzes muižas kungu māja (18. gs. beigu – 19. gs. interjeri), Pasienes klosteris (18. gs. beigu – 20. gs. interjeri), Ziemera muižas kungu māja (18. gs. beigu – 20. gs. interjeri).

 

Referāti konferencēs un publiskas lekcijas: Latvijā (Rīga, Rundāle), Dānijā (Kopenhāgena), Igaunijā (Tallina), Lietuvā (Viļņa), Somijā (Helsinki), Vācijā (Bādhomburga, Lībeka) un Zviedrijā (Visbija).

 

Balvas: Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms “Latvijas zinātnes nozīmīgākais sasniegums 2023. gadā” – par grāmatu “Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros: 16. gadsimts – 18. gadsimta trešais ceturksnis”.

 

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu (ļoti labas), angļu (labas), vācu (vidējas).

 

Informācija atjaunota: 2024/01.

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close